• com-ca-ri

  Combo 1: Cà-ri trứng chiên heo chiên xù + Salad bắp

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • mon-ngon-moi-ngay

  Combo 2: Cà-ri tôm chiên giòn + Salad Bắp

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • Combo 3: Cà ri bò sốt Yakiniku + Salad Bắp

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • Combo 4: Cà-ri heo chiên phô mai + Salad bắp

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • com-ca-ri

  Combo 5: Cà-ri trứng chiên gà sốt kem + Salad bắp

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • com-ca-ri

  Combo 6: Cà-ri trứng chiên heo chiên xù + Salad trứng

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • mon-ngon-moi-ngay

  Combo 7: Cà-ri tôm chiên giòn + Salad trứng

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • Combo 8: Cà ri bò sốt Yakiniku + Salad trứng

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • Combo 9: Cà-ri heo chiên phô mai + Salad trứng

  148,730
  Thêm vào đơn hàng
 • com-ca-ri

  Combo 10: Cà-ri trứng chiên gà sốt kem + Salad trứng

  148,730
  Thêm vào đơn hàng