Chính sách giao hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng khi sử dụng sản phẩm tại Coco Ichibanya. Chúng tôi đã triển khai chính sách hỗ trợ việc xem và kiểm tra món khi giao hàng.

icon-mes